MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Prosimy śledzić naszą stronę. W zakładkach znajdziecie Państwo materiały i propozycje dla dzieci z odpowiednich grup wiekowych.

Jednocześnie informujemy, że w zakładkach grup znajduje się tygodniowy materiał. Dlatego można wybrać jedną aktywność/ zadanie na dzień, aby nie obciążać dzieci oraz Państwa.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link