PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Drodzy Rodzice!
Przedszkole bierze udział w Krajowym programie edukacyjnym „Czyste powietrze wokół nas”.

Program jest skierowany do najstarszych grup przedszkolaków – 5 – 6 latków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonują odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. W wyniku tych zajęć dzieci mogą usystematyzować swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zastanowić się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.Rozbudzają, systematyzują ich wiedzę na temat szkodliwości palenia. Dzieci uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych i szkodliwych.

METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:

1.     Realizowane treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.

2.     Zajęcia mają charakter warsztatowy, gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.

3.     Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi:
– umożliwiającymi wchodzenie w rolę,
– kształtującymi umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów,
– kształtującymi umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli

4.     Działania koncentrują się na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów.

PROFILAKTYKA ANTYTYTONIOWA

Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej – wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę oraz personel przedszkola, czyli osoby z którymi przedszkolak spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem. Istotnym elementem interwencji jest nacisk na znajomość, umiejętność werbalizowania i egzekwowania swoich praw przez dzieci, w tym prawa do zdrowia czy ochrony przed przemocą (np. wymuszonym biernym paleniem), Ponieważ pali starsze rodzeństwo, rodzice – przykład jest zaraźliwy – również ten zły. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:

zmniejszoną gotowość szkolną,
zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
zaburzenia zachowania dziecka,
zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;
Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym.
Palenie przy dzieciach jest prawie normą. Walka z nałogiem palenia papierosów jest bardzo trudna, trzeba więc uczynić wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę ustrzec przed nim dzieci. Do podstawowych metod wychowania przeciw tytoniowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka, w celu skłonienia go do chęci upodobnienia się do osoby niepalącej. Widzimy więc jak ważną i potrzebną jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat.

Warto podkreślić, że program antynikotynowy nie jest wymierzony przeciwko rodzicom, którzy są palaczami, lecz ma za zadanie zwrócić ich uwagę na zjawisko biernego palenia, na dzieci, dla których bierne palenie oznacza m.in. zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zmniejszoną gotowość szkolną, mniejszą odporność na infekcje itp.
Nie chodzi o to, by wytworzyć w dzieciach obrazu rodzica-palacza jako złego człowieka, lecz by uświadomić im, iż sama czynność palenia papierosów przez palacza powoduje zagrożenie zdrowia własnego i innych osób, które wdychają dym tytoniowy.

RODZCE ZAPAMIĘTAJCIE!

Programy profilaktyczne realizowanew przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

Dlatego pamiętajcie, aby:
• dać dobry przykład swoim zachowaniem,
• spędzać z dzieckiem dużo czasu,
• słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
• rozmawiać z dzieckiem także na trudne tematy,
• ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
• prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują,  środki masowego przekazu (reklamy, filmy), które są dla dzieci głównym środkiem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
• pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną.
• zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

MAJĄC NA UWADZE,
IŻ ZNACZNA CZĘŚĆ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH
KSZTAŁTUJE SIĘ W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA
PAMIĘTAJMY,
ŻE UMIEJĘTNOŚCI WYNIESIONE Z PRZEDSZKOLA
Z PEWNOŚCIĄ ZAPROCENTUJĄ W SZKOLE I W DOROSŁYM ŻYCIU.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link