Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

POBIERZ

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.przedszkoleprzygodzice.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana jest przebudowa strony pod kątem dostosowania jej zasobów do standardów WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach składa się z dwóch kondygnacji parteru i piętra z częścią dydaktyczną:

  • przy wejściu głównym mieści się podjazd dla osób z niepełnosprawnością
  • wszystkie sale edukacyjne posiadają wyjścia ewakuacyjne
  • w budynku brak urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • przy przedszkolu dostępne są miejsca parkingowe

Informacje dodatkowe

Klient może komunikować się ze szkołą:

  • telefonicznie: 62 592 73 37
  • listownie (Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach, ul. Słoneczna 3D,  63-421 Przygodzice),
  • przez email (przedszkoleprzygodzice@wp.pl)

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link