W poniedziałek 22 marca br. zorganizowano w naszym przedszkolu aktywności w ramach obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi. Były to zajęcia pt. ,,Matematyka może być ciekawa- Szacuję, obliczam, przeliczam’’ podczas których,  dzieci wykonywały ćwiczenia interaktywne, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej. Ewaluacja kończąca zajęcie pokazała, iż wykonywane ćwiczenia podobały się dzieciom. W naszym przedszkolu korzystamy na co dzień z urządzeń multimedialnych, które uatrakcyjniają zajęcia, wspomagają koncentrację uwagi i logiczne myślenie oraz rozwijają koncentrację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną. Multimedia stosowane są na zajęciach dydaktycznych, podczas wprowadzania nowego tematu, jako przerywnik, jako utrwalenie materiału,  podsumowanie zajęć, zajęcia popołudniowe oraz podczas spotkań stacjonarnych oraz zdalnych.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze