Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice.

Opłata miesięczna, za świadczenia realizowane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar pięciogodzinnej podstawy programowej o której mowa w ust. 2 wynosi 1 zł. za godzinę
i podlega zwrotowi.

Dzienna opłata za wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie porozumienia między dyrektorem, rodzicami i organem prowadzącym.

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar pięciogodzinnej podstawy programowej należy dokonywać do 15-ego każdego miesiąca na konto GZEAS  29 1050 1201 1000 0024 2870 3561 .

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link