Dyrektor:
mgr Regina Łuba

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

– studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

– studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie „Menedżer w Oświacie”

Nauczyciele:
mgr Sabina Modrzyńska

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i  wychowanie przedszkolne

lic. Małgorzata Ratajczyk

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane
 • I stopień specjalizacji zawodowej z wychowania przedszkolnego

lic. Lidia Grażyna Mikołajczyk

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie edukacja  wczesnoszkolna i sztuka
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej

mgr Aneta Radajewska

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • certyfikat Pearson Test of English B2

mgr Dominika Szkudlarek

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska
 • studia licencjackie logopedia z kinezjologią edukacyjną
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

lic. Daria Remblewska

nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

 • studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pracownicy obsługi:

Maria Kubica – kucharka szefująca

Małgorzata Walczak – kucharka

Aldona Radajewska – pomoc kuchenna

Maria Zawada – sprzątaczka

Liliana Matusiak – sprzątaczka

 

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze