Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury..” służyła przede wszystkim propagowaniu i rozwojowi czytelnictwa wśród dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowane zostały następujące moduły projektu: Czytające Przedszkolaki, Mały Miś uczy samodzielności, 100-lecie Niepodległości, Kulinarne warsztaty z Małym Misiem, Misiowe aktywności sportowe. Głównym zadaniem projektu było wybranie grupowej maskotki- Misia, który wędrował po domach naszych przedszkolaków. Zadaniem dzieci była opieka nad misiem przez jeden lub dwa dni, uzupełnienie dzienniczka rysunkiem  oraz wspólne z rodzicami poczytanie misiowi bajek. W ten sposób powstał wspaniały dziennik podróży, w tworzenie którego zaangażowali się wszyscy przedszkolacy oraz ich rodzice, rodzeństwo.  W ramach projektu rodzice czytali dzieciom również w przedszkolu, a także odwiedzali nas uczniowie CKU w Przygodzicach wraz z Panią Justyną Ligocką. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych inicjatywach.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze