„Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je i przestrzegajmy dzieci by tego piękna nie niszczyły.”  H. Zdzitowiecka    

19 października przybył do przedszkola niezwykły gość Pan Leśniczy Sławomir Janiszewski z Nadleśnictwa Antonin. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, utrwalenie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym oraz uświadomienie niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Pan Leśniczy zaprezentował dzieciom swój mundur, wykorzystywane w pracy  przyrządy, opowiadał o swojej pracy w lesie oraz występujących w nim roślinach i zwierzętach. Przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w lesie, podkreślając,  że człowiek przebywając w lesie jest jego gościem i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim przebywających. Podczas spotkania dzieci poznały zwierzęta zamieszkujące lasy naszej okolicy oraz  sposoby niesienia pomocy zwierzętom w trudnym zimowym okresie.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały panu leśniczemu za ciekawą edukację przyrodniczą, a pan leśniczy na ręce pani dyrektor przekazał książki dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link