RODZICE DZIECIOM rodzina

„ Co rodzinka to rodzinka, ważna z nimi każda chwilka…”

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Maleńkie dziecko widzi i słyszy mamę i tatę, jest z nimi związane właściwie jeszcze przed urodzeniem. Jest zależne od rodziców  na początku we wszystkim.  Z czasem uczy się samodzielności, ale to czego się uczy pochodzi z obserwacji najbliższych. To co robią i jak się zachowują jest powtarzane przez dziecko i uważane za właściwe. Dziecko jest dumne i często chwali się co zrobiła mama lub tata, chce być takie samo. Tak więc praca rodziców  wykonywana w domu, a także zawodowa bardzo interesuje dzieci.

Rodzice naszych przedszkolaków przybliżają swoje zawody dzieciom podczas wizyt w naszym przedszkolu lub zaproszenie do swoich zakładów pracy. Przykładem jest wizyta taty Nikodema- Pana Rafała, który przygotował z dziećmi naleśniki i opowiedział o pracy kucharza. Zawód ten przybliżył dzieciom również tata Fabiana- pan Karol, który zaprosił przedszkolaków do pizzerii i wspólnie z nimi przygotował pizzę. Pracy fryzjera, dzieci przyglądały się podczas pobytu w salonie, mama Karola- pani Karolina wykonała piękną stylizację fryzury jednej z dziewczynek. Pracę ratowników medycznych dzieci poznały podczas wizyty mamy i taty Jasia- pani Ania i pan Piotr, którzy zaprezentowali w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Dzieci miały możliwość obejrzeć sprzęt ratujący ludziom życie. Zawód policjanta dzieci poznały zapraszając tatę Weroniki i Bartka. Pan Jacek opowiedział o swojej pracy, ale przede wszystkim dzieci mogły dotknąć różne sprzęty potrzebne w codziennej służbie, przymierzyć czapkę, pomachać „lizakiem”. Etapy produkcji słodkości przedszkolacy mogli poznać  na wycieczce do miejscowej wytwórni cukierków „Karmelek”- oprowadzał dzieci  pan Marek- tata Hani. Dzieci uczestniczyły w produkcji słodkości, które po zastygnięciu czekolady od razu zjadły ze smakiem. Zawód górnika poznały dzieci słuchając opowieści taty Hani- pana  Dominika,  pracującego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Artystyczne zdolności zaprezentowali: mama Michalinki oraz tata Antka .Pod czujnym okiem pani Agnieszki dzieci wykonały piękne bombki techniką decoupage. Natomiast pan Michał, przy grze kolęd na skrzypcach wprowadził wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo miło dzieci wspominają pobyt u rodziców Jasia- pani Ani i Piotra.  Dzieci spędziły dzień  w otoczeniu przyrody, poznały psa Lunę i Dafiego oraz korzystały z atrakcji i  przestrzeni, która otaczała dom właścicieli.

Zadanie, przybliżające dzieciom pracę rodziców realizowane było już od dawna, ale w ostatnich dwóch latach skupiliśmy się na rozszerzeniu tej inicjatywy. Część rodziców bardzo chętnie włączyła się do propagowania swojego zawodu. Inni angażują się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W miarę możliwości, gdy rodzice dysponują wolnym czasem przychodzą do przedszkola i czytają ulubione bajki ich dzieci. Każdy rodzic ma swój sposób na zaciekawienie przedszkolaków swoją opowieścią. Dzieci lubią te spotkania i same zachęcają rodziców do tych spotkań wszystkich, którzy jeszcze nie byli naszymi gośćmi. Chcą przytulić się do mamy lub taty, gdy czyta nie tylko dla swojego dziecka, ale dla kolegów i koleżanek- chcą być dumni ze swoich bliskich. Rodzice przynosili również do przedszkola nowe lub mało zniszczone książki, aby podzielić się z dziećmi rodzin objętych opieką miejscowego GOPS-u, aby mogły również obcować z literaturą dziecięcą. Przed Mikołajkami przedstawiciele grup, razem ze swoimi rodzicami przekazali zgromadzone  książki na ręce kierownika GOPS-u w ramach zorganizowanej akcji „Podziel się książką”.

W bieżącym roku szkolnym zwieńczeniem akcji „Rodzice dzieciom” był przygotowany dla dzieci  spektakl teatralny w oparciu o utwór „Brzydkie kaczątko”. Rodzice- aktorzy spotykali się na kilku próbach, doskonalili umiejętności aktorskie, wokalne, taneczne. Dzieci były zachwycone widząc mamę lub tatę  w pomysłowych strojach bohaterów baśni znanego duńskiego pisarza Hansa Chrystiana Andersena. Przedstawienie powtórzone zostało także dla uczniów szkoły podstawowej w Przygodzicach. Aktorzy również i tutaj występowali przed swoimi starszymi dziećmi. Najczęściej to rodzice przyglądają się umiejętnościom swoich pociech. Tym razem to dzieci i młodsze i starsze były pełne uznania dla aktorskich poczynań swoich rodziców, którzy zasłużyli na gromkie brawa.

Aby wyposażyć rodziców w fachową wiedzę zostali zaproszeni do przedszkola przedstawiciele Ostrowskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Rodzice uczestniczyli w dwóch spotkaniach w  2015 i 2016 roku. Na pierwszym spotkaniu omówione został  „Jasne reguły pozwalające wychowywać”, natomiast kontynuacją było drugie spotkanie o tematyce „Reagowanie na niepożądane zachowania dziecka”.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu)

Dzieci wykorzystują zdobytą wiedzę na temat różnych zawodów w zabawach tematycznych. Planują już czasami swoją przyszłość w określonym zawodzie. Odczuwają satysfakcję, gdy mama lub tata prezentują swoją wiedzę i umiejętności w przedszkolu. Więzi podczas tych kontaktów pomiędzy dziećmi i rodzicami zacieśniają się jeszcze bardziej. Rodzice są świadomi wartości tej bliskości z dzieckiem. Konieczność częstych prób przed wystawieniem przedstawienia zbliżyła również wielu rodziców, którzy nawiązali nowe albo pogłębili już istniejące znajomości.

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

Akcja ta nie wymagała żadnych nakładów finansowych ze strony placówki. Wystarczyły tylko dobre chęci i wola współpracy. Zadowolenie ze strony dzieci i rodziców pokazały nam, że warto, bo nic tak nie cieszy jak uśmiech dziecka.

Bez tytułu

,, Życie polega na ruchu,
i ruch jest jego istotą”
A. Schopenhauer
Wiadomo, że gimnastyka, ruch i praca fizyczna to bardzo ważne czynniki dla zdrowia każdego człowieka. Od zarania dziejów życie ludzkie związane było z fizyczną walką o byt. Człowiek w procesie swej ewolucji przystosował się do dużej aktywności ruchowej, która po dziś dzień jest niezbędnym czynnikiem jego prawidłowego funkcjonowania. Aktywność ta , w czasach, gdy naturalne formy ruchu związane z codziennym trybem życia są szybko eliminowane, nabiera coraz większego znaczenia. Kompensuje ona- nie zawsze korzystne- zmiany związane z rozwojem cywilizacji. Każdy z nas musi pamiętać o tym, że sam konstruuje sobie własny styl życia i realizując go odpowiednio wpływa na swoje zdrowie. Jak to określa N. Amosow ,, Nasze zdrowie jest w naszych rękach”. Własnymi działaniami możemy wpływać na zachowanie zdrowia, a nawet jego polepszenie, ale możemy też być sprawcami własnych chorób prowadząc nieodpowiedni tryb życia.
Od kilku już lat nasze przedszkole uczestniczy w różnych akcjach i przedsięwzięciach
( Kubusiowi Przyjaciele Natury, Moje dziecko idzie do szkoły, Czyste powietrze wokół nas, Zbieramy zużyte baterie, …).

W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyliśmy w akcji Ministra Edukacji Narodowej
,, Ćwiczyć każdy może”.
Akcję realizowano w ciągu całego roku szkolnego 2013/2014.Celem, jaki nam przyświecał było zaangażowanie dzieci i dorosłych w zajęcia ruchowe zgodnie z ich predyspozycjami i możliwościami oraz zachęcenie do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym. Warunkiem powodzenia akcji było zrealizowanie zadań z kilku obszarów:
– Ruch w szkole: wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne- obszar 1, edukacja zdrowotna- obszar 3, kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej- obszar 4
– Ruch poza szkołą- przedszkolem: zajęcia organizowane- obszar 6, aktywność z udziałem rodziny- obszar 8, aktywny wypoczynek- obszar 9.
Zajęcia ruchowe, zabawy, gry sportowe prowadzone były z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych i metod pracy np. metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda gimnastyki twórczej R. Labana, gimnastyki rytmicznej Kniessów itp. Podczas tych zajęć dzieci mogły zmieniać się w kreciki chodzące w tunelach, żabki skaczące po kamieniach, zwiewne, leciutkie motyle itp.
Pod czujnym okiem nauczycieli samodzielnie przygotowały, w ramach obszaru 3, sałatkę owocową, wiosenne kanapki, koktajl owocowy. Każdorazowo wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola uczestniczyli we wspólnej degustacji potraw. Było to doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia.
Aby zachęcić innych do aktywności ruchowej zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu naszej gminy ,, W co i jak się bawić- zabawy słowem, gestem i muzyką przeznaczone dla dzieci w przedszkolu”. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie ODN w Kaliszu i wzbogacił się o ciekawe pomysły do wykorzystania w pracy z dziećmi.
Nasi wychowankowie brali udział w Gminnym Turnieju Sportowym Przedszkolaków promującym zdrowy styl życia. Ciekawe konkurencje sportowe zaszczepiły w nich wolę walki, a otrzymane dyplomy i nagrody były źródłem ogromnej radości.
Całe rodziny miały okazję uczestniczyć w Rodzinnym Festynie Sportowym zorganizowanym na boiskach CKU w Przygodzicach- byliśmy współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Szeroki wachlarz konkursów zachęcił do walki o puchary, a na zakończenie były pyszne, bogate w witaminy jabłka.
W rodzinnym gronie bawiliśmy się na sportowo podczas uroczystości przedszkolnej, jaką jest organizowany każdego roku Festyn Rodzinny ,, Mama, Tata i Ja”.
Zabawy sportowe i konkursy towarzyszyły przedszkolakom także podczas powitania wiosny i Dnia Dziecka.
Udział naszej placówki w tej akcji dał nam możliwość otrzymania CERTYFIKATU ,,PRZEDSZKOLE W RUCHU”.
Jesteśmy jedyną placówką przedszkolną z terenu Gminy Przygodzice, która może się nim pochwalić.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu)
.
Podjęcie decyzji o udziale w akcji zaowocowało, co widoczne było w aktywnym uczestnictwie dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych. Dzieci przyzwyczajone do wysiłku fizycznego zachęcały rodziców do udziału w konkurencjach sportowych podczas Rodzinnego Festynu Sportowego oraz w konkursach podczas Festynu Rodzinnego „Mama, Tata i Ja”. Każdy z radością i zaangażowaniem brał udział w zorganizowanych na tę uroczystość konkursach. Radość na twarzyczkach dzieci i aktywny udział ich rodziców w zabawach oraz chęć współpracy były dla nas najlepszą nagrodą.

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

Akcja ,, Ćwiczyć każdy może” to bardzo dobry pomysł do realizacji nie tylko podczas pobytu dzieci w placówce, ale także w czasie wolnym. To doskonała okazja by ,, zarażać” szeroko pojętą aktywnością ruchową innych. Nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Wystarczy tylko dobra wola i chęć współpracy.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link