Programy realizowane w Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach
w roku szkolnym 2020/2021

  • Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”– program autorstwa Wiesławy Żaby- Żabińskiej
  • Program nauczania języka angielskiego „Multisensoryczna nauka języka angielskiego „ – program autorstwa Ewy Wodzickiej-Dondziłło
  • Program nauczania religii – Kochamy dobrego Boga program autorstwa Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
  • Program nauczania religii – W radości dzieci Bożych program autorstwa Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
  • Program wychowawczy „Z kulturą na co dzień” opracowany przez Radę Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną Przedszkola
  • Program adaptacyjny ,,Małe dziecko będzie przedszkolakiem”, program autorstwa Reginy Łuba
  • Program gimnastyki korekcyjnej ,,Aby zdrowym być”, program autorstwa Lidii Mikołajczyk
  • Program kółka plastycznego „Sprawne rączki”, program autorstwa Małgorzaty Ratajczyk

Podstawa programowaPdf ikona

Aby zdrowym być Pdf ikona

PROGRAM ADAPTACYJNY Pdf ikona

PROGRAM WYCHOWAWCZYPdf ikona

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOPdf ikona

 

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze