GRUPA KRASNOLUDKI, JEŻYKI, WIEWIÓRKI

Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności
dzieci w zgodzie z podstawą programową

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00-8.20 -Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań (konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejętność współdziałania, kompetencje komunikacyjne)

 • wykonywanie zadań indywidualnych,
 • czynności porządkowo – gospodarcze,
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć,.
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe

8.20-9.00 – Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruchowe,
 • ruch przy muzyce.

9,00 -9.30 -Śniadanie i czynności przygotowujące do śniadania:

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo-kulturowe.

9.30-9.45- Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki aktywizującej  odpoczynek,  wyobraźnię   i sprzyjającej wy­ciszeniu.

9.45-11.00 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia   poznawczo- wychowawcze (zespołowe, grupo­we) – cykliczne zajęcia wynikające z  realizacji planu pracy z  wykorzysta­niem metod:

 • metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka – wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

11.00-11.15 – Czynności przygotowujące dzieci do wyjścia do ogrodu lub na spacer:

 • czynności fizjologiczne,
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie i zasad bezpieczeństwa podczas spacerów,
 • określenie części garderoby adekwatnej do pogody

11.15-11.50 – Zabawy w ogrodzie: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i   sprzętu  sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).                                                                                                                                                               11.50-12.30 – Czynności przygotowujące do obiadu i obiad.

12.30-14.00–  Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego) słuchanie muzyki, słuchanie  bajek, kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach

14.00-14.30– Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.

14.30-16.30 -Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali dziecięcej.

 

GRUPA SOWY

Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności
dzieci w zgodzie z podstawą programową

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00-8.20 -Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań (konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejętność współdziałania, kompetencje komunikacyjne)

 • wykonywanie zadań indywidualnych,
 • czynności porządkowo – gospodarcze,
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć,.
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe

8.20-9.00 – Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruchowe,
 • ruch przy muzyce.

9,00 -9.30 -Śniadanie i czynności przygotowujące do śniadania:

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo-kulturowe.

9.30-9.45- Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki aktywizującej  odpoczynek,  wyobraźnię   i sprzyjającej wy­ciszeniu.

9.45-11.00 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia   poznawczo- wychowawcze (zespołowe, grupo­we) – cykliczne zajęcia wynikające z  realizacji planu pracy z  wykorzysta­niem metod:

 • metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka – wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

11.00-11.15 – Czynności przygotowujące dzieci do wyjścia do ogrodu lub na spacer:

 • czynności fizjologiczne,
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie i zasad bezpieczeństwa podczas spacerów,
 • określenie części garderoby adekwatnej do pogody

11.15-11.50 – Zabawy w ogrodzie: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i   sprzętu  sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).                                                                                                                                                               11.50-12.30 – Czynności przygotowujące do obiadu i obiad.

12.30-14.00–  Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego) słuchanie muzyki, słuchanie  bajek, kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach

14.00-14.30– Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.

14.30-16.00 -Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali dziecięcej.

 

 

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link