Dyrektor:
mgr Regina Łuba

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

-studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna

– studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

– studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie „Menedżer w Oświacie”

Nauczyciele:
mgr Sabina Modrzyńska

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i  wychowanie przedszkolne

lic. Małgorzata Ratajczyk

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane
 • I stopień specjalizacji zawodowej z wychowania przedszkolnego

lic. Lidia Grażyna Mikołajczyk

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie edukacja  wczesnoszkolna i sztuka
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej

mgr Arleta Maroszek

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika w zakresie kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
 • studia podyplomowe  „Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika”

mgr Aneta Radajewska

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • certyfikat Pearson Test of English B2
 • studia podyplomowe- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

mgr Dominika Szkudlarek

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska
 • studia licencjackie logopedia z kinezjologią edukacyjną
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe- neurologopedia

mgr Daria Remblewska

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacja przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

mgr Magdalena Pietrzak

nauczyciel stażysta

 • studia licencjackie na kierunku pedagogiki w zakresie edukacja elementarna z arteterapią
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe- logopedia

mgr Donata Mróz

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia wyższe na kierunku teologia ogólna

Martyna Jabkiewicz

pomoc nauczyciela

Milena Zielezińska

asystent nauczyciela

Pracownicy obsługi:

Maria Kubica – kucharka szefująca

Małgorzata Walczak – kucharka

Aldona Radajewska – pomoc kuchenna

Maria Zawada – sprzątaczka

Liliana Matusiak – sprzątaczka

 

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze