Treści przyrodnicze nie są przedszkolakom obce.  Kształtowanie umiejętności rozpoznawania roślin, zwierząt, które spotykamy na łące, to bardzo lubiany przez dzieci temat. Ciekawą wyprawą był spacer na łąkę, gdzie przedszkolacy rozpoznawali różne gatunki roślin i wypatrywali znanych owadów. Celem takich działań jest, przede wszystkim, poznawanie poprzez naturalne środowisko, ale także kształtowanie właściwych postaw i zachowań ukierunkowanych na środowisko przyrodnicze.

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze