WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU:

  • DOŁĄCZENIE KOPII ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA/ RODZICÓW KANDYDATA LUB RODZEŃSTWA KANDYDATA, w przypadku spełniania tego kryterium
  • DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO RODZINY WIELODZIETNEJ (3 DZIECI I WIĘCEJ)/ SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA W RODZINIE, jeśli to kryterium Państwo spełniają ( załącznik do wniosku na stronie)
  • DOŁĄCZENIE ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W PRZYGODZICACH LUB/ORAZ UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W PRZYGODZICACH ( załącznik do wniosku na stronie)
  • DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA OBOJGA RODZICÓW O PRACY ZAWODOWEJ/ PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POBIERANIA NAUKI W TRYBIE STACJONARNYM- W PRZYPADKU SPEŁNIANIA KRYTERIUM „kandydat, którego  obojga rodzice pracują zawodowo lub prowadzą działalność gospodarczą  albo gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym”
  • W ZDEKLAROWANYCH GODZINACH NIE UWZGLĘDNIAMY POŁÓWEK ( wpisujemy na przykład od 6-16, wyjątkiem jest końcowa godzina do 16.30)

PROSIMY O RZETELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW. WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

PLIKI DO POBRANIA:

DOKUMENTY DO POBRANIA BĘDĄ UDOSTĘPNIONE OD 20 LUTEGO

 

PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link