przedszkole03

ZAPEWNIAMY :

• wszechstronny i radosny rozwój wszystkim wychowankom,
• bardzo dobre warunki lokalowe,
• wyrównywanie szans edukacyjnych,
• poczucie akceptacji i bezpieczeństwa,
• kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną,
• uczestniczenie w ciekawych zabawach i zajęciach,
• rozwijanie twórczej postawy dziecka,
• bardzo dobre warunki lokalowe,
• zajęcia dodatkowe:
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia z języka angielskiego,
– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
– zajęcia taneczne,
– zajęcia plastyczne,
• organizację różnych uroczystości i wycieczek,
• bardzo dobre wyżywienie.

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

taniec2Zajęcia plastyczne 

Zajęcia obejmują wszystkie grupy wiekowe.

Cele:

 • pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się efektem,
 • rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego, oryginalnego,
 • zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów,
 • posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • umacnianie wiary we własne siły,
 • kształcenie umiejętności samooceny.

taniecZajęcia taneczne

Zajęcia obejmują wszystkie grupy wiekowe.

Cele:

 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci,
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka,
 • tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
W zajęciach korekcyjnych biorą udział dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała, z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz dzieci z prawidłową postawą ciała w ramach profilaktyki.

Cele:

 •  korygowanie zaburzeń statystyki ciała,
 •  kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.

 

24df380c45d580aa0167782ca581190c6780066dZajęcia z język angielskiego

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • zachęcanie do nauki języka obcego,
 • wzbogacenie słownika dziecka,
 • kształtowanie słuchu, głosu, wymowy,
 • wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej.

$_20

    Zajęcia logopedyczne

Cele:

 • wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
PrintFriendly and PDF
PolskaHerbGminyPrzygodzice

kpn-logo
przedszkole-wruchu gora_grosza_new gora_grosza_new Czyste powietrze
Edukacja dla Doliny Baryczy

Mały Miś - link